Yapısan Birleşik Grup olarak şirketimizin temelini oluşturan kültür, ulusal ve uluslararası alanda çalışmaya dayalı stratejik ortaklıklar kurmak ve bu eksende üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yaparak, rekabetin içinde ulusal sermayenin güçlü ve saygın temsilcilerinden biri olmaktır.

Bu hedef doğrultusunda ilerleyen ekibimiz, gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında faaliyet gösterdiğimiz alanlarda markamızı başarı ile temsil etmesinin yanı sıra yenilikçi ve modern iş anlayışı ile de sektörümüze değer katmayı amaç edinmiştir.

Hizmet sunduğumuz bölgelerde sosyal sorumluluklarımızın bilinciyle ve tecrübemizin bize kazandırdığı değerlerin desteğiyle temeli insana ve doğaya saygı olan,bireyin doğallığıyla bağını koparmadan modernlik,mimari ve teknolojiden üst düzeyde faydalanmasını sağlamak , tempomuzu, kalitemizi, başarılarımızı ve hedeflerimizi yurt içinde sürekli yükselen bir grafik üzerinde tutarak sektörün önde gelen firmaları arasında yerimizi almak.

Sahip olduğumuz tüm değerleri, müşterilerimizin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda kullanarak minimum kar marjı ve maksimum kalite ile müşteri memnuniyetini arttırmaktır.
İnsanın ilk çağlardan beri süregelen yuva ihtiyacını, ona doğal ve modern olanaklarla çevrelenmiş olarak sunmak.
Öncelikle sosyal, sportif ve kültürel aktivitelerle bağını eksiksiz kurarak, doğal yuva ihtiyacını sağlam bir zemine oturtmak.
Sonra modernlik, mimari mükemmellik ve teknolojinin akıllı kullanımıyla insanı geleceğe taşımak ve böylelikle yüceltmek.
Gelecek kuşakların doğayı korumayı öğrenecek ve öğretecek bireyler olarak yetişmesini sağlamak

Sektörümüzde, müşterilerimizin beğenisiyle geçirmiş olduğumuz 20 yılı aşkın tecrübemizin ışığında, çalışmalarını sürdüren firmamızın çalışma prensiplerini oluşturan değerlerimiz şunlardır;
– Güven
– Kalite
– Hız
– Yenilik
– Optimum Maliyet
Tedbirli bir bakış açısına sahip olmamız müşterilerimizin güven ve itibarını yıllarca korumamızı, sürdürmemizi sağlamıştır.

 • İşveren isteklerini yönlendirmek ve bu isteklere maksimum düzeyde uymak,
 • İşveren ve taşeron ile iletişim kanallarını tarif ederek bu iletişimin hatasız kurulmasını sağlamak,
 • Projeleri iş programına ve teknik şartnamelere uygun olarak zamanında bitirmek ve teslim etmek,
 • Şantiye süreçlerinde zayiatları optimum seviyede tutarak verimliliği artırmak, maliyetleri düşürmek,
 • Çağın gerektirdiği modern ve geçerli yöntem, teknoloji, bilgi ve yönetim sistemlerini kullanmak, bu amaçla gerekli araştırma ve yatırımdan kaçınmamak,
 • Çalışılan ülkenin yasal düzenlemelerine ve zorunlu standartlarına uymak,
 • Personelin Yapısan Birleşik Grup çalışanı olmaktan dolayı kendisini mutlu hissetmesini ve gurur duymasını sağlamak,
 • İş süreçlerinin analizi ve geliştirilmesi sonucunda iyileştirme faaliyetlerini çalışanların doğal davranışı haline getirmek,
 • Taşeronları geliştirmek amacıyla yönlendirici olunurken kalite, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma kriterlerinden taviz vermeyecek şekilde kontrol ve takip sistemlerini kurmak ve uygulamak,
 • Atılan her adımda ve alınan tüm kararlarda Yapısan Birleşik Grup personeli olmanın yüklediği sorumluluk bilinci ile hareket edilerek elde edilen başarılar ile uzun yıllarda kazanılan SAYGINLIĞIN zedelenmeden artmasına katkı sağlamak.
 • Çalışılan ülkenin yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili kanun ve yönetmeliklerine uymak,
 • Bütün faaliyetlerde sürekli iyileşme ve gelişmeyi temel prensip olarak benimsemek,
 • İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre yönetim sistemleri uygulanırken işverenler de dahil olmak üzere tüm tarafların beklentilerini dikkate almak,
 • Atıkların geri dönüşümüne önem vererek atıkların kaynağında ayrıştırılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak,
 • Enerji ve doğal kaynakların tüketiminde israfı önlemek,
 • Yapımı ve işletimi sırasında doğal ortamı olumsuz yönden en az derecede etkileyecek ve doğal kaynakların optimum kullanımını sağlayacak projeleri geliştirmek ve işverenlere sunmak,
 • Kazalara sebebiyet verebilecek tehlikeli ortamların oluşmasını engellemek ve mevcut tehlikeli ortamları ortadan kaldırmak,
 • Acil durumlara hazırlıklı olmak,
 • Taşeronların kanunlara ve Yapısan Birleşik Grup’un İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Yönetim Sistemlerinin yöntem ve ilkelerine uymalarını sağlamak.